Skip to content

Så Främjar Virtuella 3D-Plattformar Samarbete och Sammanhållning i Din Digitala Arbetsmiljö

”Teknik och virtuella samarbetsplattformar definierar alltmer vår nya arbetsplats”, förklarade Harvard Business Review nyligen. Men i ljuset av den ökade trenden mot distans- och hybridarbete, vilken teknik främjar mest effektivt samarbete och koppling mellan virtuella team?

Forskning indikerar att arbetstagare ofta uttrycker missnöje med de nuvarande 2D-verktygen på arbetsplatsen. Många har utvecklat en överdriven tillit till videosamtal, som, enligt Scientific American, kan ”hämma människors förmåga att effektivt utföra sitt arbete och ibland skada relationer med kollegor.”

Detta har lett till att många företag nu investerar i virtuella 3D-plattformar för att försöka återskapa den sammanhållning och dynamik som team vanligtvis upplever på sina fysiska arbetsplatser.

Virtuella 3D-plattformar kan främja teamkänsla på en mängd olika sätt. Här presenterar vi fyra nyckelfaktorer, inspirerade av en analytisk modell utvecklad av finska forskare som nyligen publicerade en studie om teamdynamik i VR.

Effektiv kommunikation underlättar gemensam förståelse
En viktig komponent i starkt sammanhållande team är ”gemensam förståelse”. Detta är när en grupp snabbt kan skapa en gemensam syn på ett problem eller en situation, och den kollektiva respons som behövs. Vi kan också se denna färdighet som ett teams förmåga att ”koppla ihop punkterna”, även i komplexa scenarier.

För att utveckla en gemensam förståelse är effektiv kommunikation nödvändig. På detta område erbjuder virtuella 3D-plattformar avgörande fördelar jämfört med andra kommunikationsverktyg som Teams, Zoom och Meet.

En fördel är den audiovisuella upplevelsen. Istället för en konstant ljudbakgrund, använder virtuella 3D-plattformar rumsligt ljud för att göra konversationer mer naturliga. Vi på SUTEKI har lång erfarenhet av att utveckla anpassade interaktioner och miljöer på flera av de ledande plattformarna på marknaden, och vi väljer primärt Glue som vår plattform för våra kunder, på grund av dess unika rumsliga ljudutformning och egenutvecklade realtids digitala ljudsignalbearbetningsteknologi, vilket gör samtal kristallklara och hjälper till att enkelt identifiera talaren. Överlappande konversationer är mindre troliga i Glue än i videosamtal.

Möten utan störningar hjälper team att behålla fokus
Om du har använt en meddelandeplattform som Teams eller Slack, vet du hur lätt det är att bli distraherad av inkommande meddelanden, vilka ofta förväntas besvaras omedelbart. Denna kontextväxling kan vara kostsam för team: kognitionsvetenskapsmän menar att det kan ta mer än en minut att återfokusera på en uppgift efter att ha svarat på ett meddelande. Med en 3D-arbetsplats och ett virtual reality-headset kan du undvika dessa distraktioner genom att helt enkelt stänga av alla notifikationer.

Koordinerade arbetsflöden låter dig arbeta precis som på ett fysiskt kontor
Ofta vill du kunna använda dina favoritproduktivitetsverktyg på plats. Varje Glue-utrymme erbjuder grundläggande samarbetsverktyg som whiteboards, flipcharts och klisterlappar, men du kan också integrera verktyg som Jira eller Salesforce för att hantera teamets arbetsflöden och tilldela uppgifter och roller.

Nära kollegiala band främjar social samhörighet
3D-arbetsplatser är utmärkta för att stärka interpersonella relationer. Att utveckla en känsla av tillhörighet är kärnan i virtuell samverkan. En deltagare i forskningsstudien uppgav att upplevelsen av att arbeta i VR ”kändes som att prata med människor och vara på samma plats med dem, snarare än bara prata med en skärm. Det var tydligt att se om alla var engagerade.”

Så, hur kan en virtuell 3D-plattform förbättra sammanhållningen i ditt team? Låt oss på SUTEKI hjälpa dig på vägen genom att skapa ditt första Glue Team och upptäcka ett nytt sätt att samarbeta.

Scrolla till toppen